تبلیغات
 حرفایی برای تو - من به قربانت
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

هادی بختیاری زنجان:

من به قربانت اگر تلخ است لبخندم بخند

گرچه این مدت تو درگــیری به تلخندم بخند

من فــــــدایت آرزویم دیدن لبخـــند توست

از ته دل گرچه نیست این خنده مانندم بخند

راستی یک ســــال دیگر طی شد از این حال بد

عاشقم عاشق... که از دل , بی تو دل کندم بخند

جای جای خانه ام پُر میشد از عطرت... نگو

از نبـــودن ها گــهــــی بیخود گله مــندم بخند

نیســـتی و لابد اینـــگونه تـَـــــوَهُم مــــیزنم

برمن دیــــوانه چون مجــــنون همانندم بخند

چون که می گندت دل از فرط نبودن های تو

از غمت تا سر درون این همه گــَــندم بخند

بـــند بـــندم کـــرده انگــاری هـــوایت را ببــین

تا نیــــــایی بی نســـــیبم بی تو در بــــندم بخند

کرده ام خون گریه هر شب پای عکست تا سحر

ای دریــــــــغ از فــــهم تو بر قلب دردمندم بخند

عاقبت ترسم رسد مرگــــم نیایی... وای تو

بازتاب درد من بر نقـــش پــــوزخندم بخند

ثروتم بودی تو از عشق و فقیرم بی تو حال

بی نیازی از منو من بی تو مستمندم بخند

سال نو آمد نشد نو... فال من از حال تو

دل به قربانت بیــــا بر حال بند بندم بخند

دل بکن از این جدایی وعده هایت دیر شد

سـال دیگر پای تو گر مُردم و ماندم بخند...تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396 | 06:23 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir