تبلیغات
 حرفایی برای تو - ♥✔
فکر تو که باشد خیابان به کنار اتاق هم قدم زدن دارد
http://foreverinlove.ir حرفایی برای تو

ای #اشک آهسته بریز غم زیاد است

ای شمع آهسته #بسوز شب دراز است

امروز کسی #محرم اسرار کسی نیست

ما تجربه کردیم کسی #یار کسی نیست

هر مرد شتر دار #اویس قرنی نیست

هر شیشۀ گلرنگ عقیق #یمنی نیست

هر سنگ و گلی گوهر #نایاب نگردد

هراحمد و محمود #رسول مدنی نیست

بر #مرده دلان پند مده خویش نیازار

زیرا که #ابوجهل مسلمان شدنی نیست

خشنود نشو #دشمن اگر کرد محبت

خندیدن جلاد ز شیرین‌ #سخنی نیست

جایی که برادر به برادر نکند #رحم

بیگانه برای تو #برادر شدنی نیست ...تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 | 03:03 ب.ظ | نویسنده : mehdi mohammadi تعداد نظرات:
نظرت چیه؟

http://foreverinlove.ir